html> ...بیایید قانون جذب را با هم امتحان کنیم - چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

...بیایید قانون جذب را با هم امتحان کنیم

قانون جذب


 
 

زياد معاشرت كنيد... سپس غير قابل دسترس گرديد

 

هـر چه بيشتر با شخصي ارتباط داشته باشيد

 

 آن شخص بيشتر شما را دوست خواهد داشت.

 

 اين را ديويد ليدمن متخصص رفتار انسانها بيان مي كند.

 

 در واقع حق با اوسـت. چندين مطالعه ديگر نشان

 

 داده كـه در مـعـرض قـرار گـرفـتن مكرر با هر

 

محرك خاص ما را نسبت به آن محرك علاقه مند تر

 

مي گرداند. (تنها زماني اين نظريه صدق نمي كنـد

 

 كـه واكنش اوليه ما به آن محرك منفي باشد).

 

بنابراين در ابتداي آشنايي از آنكه كناره گيـر، گريزان

 

 و غير قابل دسترس باشيد، پرهيز كنيد. در عوض

 

به دنبـال بهانه هاي فراوان براي آنكه وقت خود را

 

با وي بگذرانيد باشيد.

اكنون حواستان را كاملا جمع كنيد چون اين مرحله

 

 زيركانه بوده و احتياج به مهارت دارد. درست

 

زماني كه مطمئن شديد كه او را مجذوب خود كرده

 

و محبوب گشته ايد به تدريج معاشرت خود را

 

كاهش داده و كمتر در دسترس قرار گيريد و اين كـار

 

 را تـا زماني كـه وي ديگر شما را ديگر ملاقات

 

 نكرده و نبينـد ادامه دهيد. شـما هم اكنون

 

"قانون كمـيابي" را بطور مؤثر بكار گمارديد.

 

همه ما واقف هستيم كه: مردم خـواهـان

 

چيزهايي هستـند كه نميتوانند داشته باشند.

 

 و هميشه در دسترس بودن شـما سبب

 

كاهـش ارزش و شـان شما مي گردد. براي مثال

 

 هـرگـاه پـايتان را از در خانه بيرون بگذاريد و با توده

 

 عظيمي از الماس بروي زمين روبرو گرديد، كم كم

 

 برايتان عادي شده و ديگر آنها را بچشم سنگهاي

 

 گرانبها و ارزشمند نخواهيد نگريست. اين قانون

 

كميابي است كه سبب ميشـود بـيشتر طالب آنها گرديد.

 

با آنان باشيد و سپس كمياب گرديد و مشاهده

 

خواهيد كرد محبوب تر مي شويد. ما مرتبا در مورد

 

 مسايلي چون شور و اشتياق، جـاذبـه جـنـسـي

 

 و عـشـق صحبت به ميان مياوريم اما به "شباهت ها"

 

اشاره اي نميكنيم . بـايـد آگـاه باشيم افراد با

 

خصوصيات متضاد در بلـنـد مـدت جـذب يـكديـگر

 

 نـمي شوند. ما همواره در جستجوي شباهتها

 

خود و شريك زندگيمان مي بـاشيم. اغـلب ما بـا

 

 گـشـتـن و مـعـاشرت با دوستاني كه مورد

 

علاقه امان نمي باشند ترس داريـم پس چـرا با

 

 مـعشـوق خود چنين كنيم؟ علاقمند بودن و

 

دوست داشتن كسي بسيار مهم تر از آن است

 

كه ما عاشق آن فرد باشيم. تنـها شباهت هاي

 

 اخلاقي و شخصيتي ما نيست كه حائز اهميت

 

ميباشد. هرگاه شما با فردي كـه از لـحاظ ظاهـر

 

شبـيـه شـما باشد آشنا گرديد، احتمال آنكه وي

 

 شيفته و دلباخته شما گردد 4 برابر بيشتر ميباشد.

 

 

كار دلپسندي برايش انجام ندهيد.... بـگذاريـد او

 

برايتان كارهاي دلپسندي انجام دهد

 

هرگاه شما كار پـسـنـديـده اي بـراي شـخـصي

 

 انجام دهيد، از دو جهت احساس خوبي خواهيد

 

 داشت: احـساس خـوشـنودي از خـودتان و

 

صميميت با فردي كه شما اندكي با عملتان

 

 لوسش كرده ايد. ما معمولا بمنظور توجيه

 

زحمات و يا هزينه هايي كه صرف فرد مورد نظر كرده ايم

 

 در شايستگي و استحقاق وي مبالغه وخيالپردازي ميكنيم.

 

سـرانجام آنكه:ما آن فرد را بيشتر دوست

 

خواهيم داشت.هرگاه شخصي براي ما كار

 

پسنديده اي انجام ميدهد، خوشنود ميگرديم.

 

اما در كنار آن احساسات ناخوشايند ديگري نيز تظاهر

 

 خواهند كرد. گاه غرق در هيجانات ميشويم.

 

 

 در تـنگنا قرار مي گيريم كه مانند همان فرد بامعرفت

 

 كه آن لطف را در حق شما كرده عمل نماييم يعني

 

 آنكه لطفش را جبران كنيم. و حتي زمانيكه آن

 

 عمـل نـيك از سوي شخصي صورت مي گـيـرد

 

كـه شـما علاقه وافري به وي داشته اما نسبت

 

 به احساسش نسبت به خودتان مردد هستيد،

 

مسئله بسيار بغرنج تر ميگردد. متوجه منظورم

 

مي شـويد؟ هنگامي كه ما شيفته و شيداي

 

شخصي مي شويم، ناگزيريم براي او كارهاي لطف

 

 آميزي انجام دهيم.اما بهتر آنست اجازه دهيد

 

او شما را لوس كند.

 

به او نگاه كنيد...

 

زيـك روبيـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه اي

 

 را صورت داد تا دريابد آيا قادر است عشق را بطور

 

 علمي توسط ضبط مدت زماني كه دو عاشق

 

بيكديگر چشم دوختـه انـد، مورد اندازه گيري قرار دهد. 

 

وي دريافت كه دو فردي كه عميقا عاشق

 

 يكديگر مي بـاشند 75 درصد از زماني را كه گفتگو

 

مي كنند، به همديگر نگاه مي كنند. و هـنـگـامي

 

كه فرد ناخوانده اي به ميان صحبتشان وارد ميگردد

 

 آهسته تر روي از يكديگر برمي گـردانـنـد. در

 

گـفـتـگوهـاي معمولي افراد 30 تا 60 درصد

 

 از وقت را به نگاه كردن به يـكديـگر اخـتـصـاص مي دهند.

 

 اهميت مقياس روبين واضح ميباشد: احتمال

 

 آنكه بگوييم دو فرد تا چه ميزان عاشـق و دلبـاخته

 

 يـكديـگر هستند را مي تـوان بـا انـدازه گيـري

 

مـدت زمـانـي كـه آن دو عاشقانه به يكديگر زل

 

مي زنند تخمين زد. برخـي روانـكاوان از آن

 

 در حين مشاوره براي آنكه دريابند تا چه اندازه

 

زوجين به يكديگر علاقه و عشق دارند سود مي برند.

 

هـمچنين اين موضوع اطلاعات سودمند زيادي

 

 را بـراي آنـكه بـخواهيد شخصي دلباخته

 

شما گردد در اختيارتان قرار ميدهد. اينگونه كه:

 

هرگاه به شخصي كه دوسـتـش مي داريد

 

در حين گفتگو 75 درصد از زمان به وي نگاه كنيد.

 

با اين كار مغز آن فرد را فريب ميـدهيد. مـغز آن

 

شخص آخرين باري كه فردي تا اين اندازه به 

 

او نـگـاه كـرده را بـخاطر آورده و تـحلـيـلش از

 

 اين نگاه طولاني، وجود عشق و علاقه خواهد بود. 

 

در نتيجه اين طـور  مـي انـديـشد كه عاشق شما است 

 

و مغزش شروع به ترشح فنيل اتيلامين (PEA) مي كند.

 

ايـن مـاده از خانواده آمفي تامين ها ميباشند كه

 

توسط سيستم عصبي ترشح ميگردد.هنگامي

 

كه ما عاشق ميشويم PEA همان عاملي است

 

كه سبب تعريق كف دستان، احساس دل آشوبي،

 

و افزايش ضربان قلب ميشود.هر چه شخصي كه

 

 شما خواهانش ميباشد PEA بيشتري بدرون

 

جريان خونش جاري گردد احتمال آنكه او دلـبـاخـتـه


نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ساعت 22:9 توسط محسن عباسپور| |

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin